Stand up

Svaki aspekt današnjeg svijeta, pa čak i politika i međunarodni odnosi, je pod utjecajem kemije.
Linus Pauling

stand-up, 12, 14:30, 17 i 18 sati, >14 god.

Kömičari il' mađioničari?
Bina, reflektor i publika.
Kemičar i komičar.
Zgode i nezgode u kratkom formatu.

Mrak. Dim. Kauč. Viagra. Kemija. Blitzenpuff.

Nastupaju: Sara Marijan, Laura Nuić, Matija Čulig, Mladen Borovina, Edi Topić, Vladimir Stilinović i Ernest Meštrović